Đặt hàng qua điện thoại

Công việc kinh doanh của bạn đang phát triển với nhiều cửa hàng được khai trương và bạn muốn cung cấp các dịch vụ thuận tiện hơn cho khách hàng bao gồm dịch vụ đặt hàng qua web và qua điện thoại? Chúng tôi có đầy đủ khả năng và năng lực để xử lý bất kỳ lưu lượng cuọc gọi cũng như bất kỳ độ phức tạp sản phẩm nào.


 

Chúng tôi có thể xử lý các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, kiểm tra tồn kho để duy trì kênh bán hàng luôn ổn định và sẵn sàng. Trung tâm liên lạc khách hàng của chúng tôi có những nhân viên thân thiện để đảm bảo các đơn đặt hàng đựơc thực hiện chính xác nhất.

Tính năng

  • Định tuyến thông minh: Luôn luôn là điều quan trọng nếu để biết ai đang gọi đến? ai sẽ xử lý đơn hàng? Đơn hàng sẽ được giao như thế nào?
  • Hệ thống báo cáo toàn diện
    Nắm bắt thông tin khách hàng chính xác và kỹ kưỡng
    Giảm thời gian cuộc gọi và thời gian chờ trung binh với khả năng thự hiện 24 giờ 1 ngày

Lợi ích

  • Gia tăng mức độ hài lòng và trung thành của khách hàng thông qua chất lượng xử lý cuộc gọi
  • Tạo các cơ hội gia tăng doanh số thông qua nâng cấp sản phẩm hoặc bán thêm sản phẩm khác

Khách hàng thân thiết