• Dong A Bank

  Khách hàng mong muốn giao tiếp với Ngân hàng thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Giải pháp Contact Center của Base cung cấp các cách thức quản lý giao tiếp khách hàng tuyệt vời giúp liên lạc khách hàng luôn thông suốt

  http://www.dongabank.com.vn

  HDFinance

  Base hỗ trợ giải pháp liên lạc chủ động cũng như sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu, giúp giao tiếp của HDFinance với khách hàng trở nên dễ dàng và nhất quán

  http://www.hdfinance.com.vn/

  Metro

  Với dịch vụ của Base, Metro cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông quan liên lạc chủ động, đồng thời gia tăng hiệu suất làm việc nhân viên và hiệu quả các chiến dịch chăm sóc khách hàng

  http://www.metro.com.vn/
  3 / 6 Khách hàng
 • Ngân hàng ACB

  Ngân hàng của mọi nhà

  http://www.acb.com.vn

  Ngân hàng Indovina

  Cùng Phát Triển Bền Vững

  http://www.indovinabank.com.vn

  Prudential

  Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu

  http://www.prudential.com.vn/corp/prudential_vi_vn/index.html
  6 / 6 Khách hàng