Vị trí

Công ty Cổ phần Giải pháp Kinh doanh Nền Tảng

P.12B.4, Lầu 12B, Tòa nhà REE 09 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Q. 4,
TP. HCM, Việt Nam.
Tel: (84-8) 3551 6000
Fax: (84-8) 3826 4629
Email: info@basebs.com