Thuê ngoài công nghệ Call Center

Ghi âm Ghi âm

Ghi âm cuộc gọi và giám sát cuộc gọi có nhiều ứng dụng trong các Trung tâm liên lạc khách hàng, bao gồm:

  • Quản lý rủi ro cho các giao dịch thông qua điện thoại như báo giá, giao dịch bán hàng…
  • Kiểm soát chất lượng
  • Đào tạo và kiểm toán nội bộ đối với Điện thoại viên trong Contact Center
  • Quan sát chất lượng dịch vụ

 

Ngoài ra, ghi âm cuộc gọi còn được ứng dụng trong các môi trường ngoài Call Center như

  • Ghi âm cuộc gọi giữa nhân viên quản lý bảo hiểm và khách hàng với mục địch điều chỉnh phạm vi bảo hiểm
  • Môi trường pháp lý, khi đang tiến hành thẩm vấn
  • Trong môi trường tài chính ngân hàng khi một nhân viên tín dụng thương thảo với khách hàng