Thuê ngoài công nghệ Call Center

Phân bổ cuộc gọi thông minh Phân bổ cuộc gọi thông minh
  • Tính năng phân bổ cuộc gọi thông minh giúp Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khách hàng với chất lượng đồng nhất và được cá nhân hóa. Công nghệ của Base sẽ giúp khách hàng kết nối với nguời có kỹ năng phù hợp nhất để mang lại sự hài lòng cao cho khách hàng.
  • Một trong những tính năng phổ biến là khả năng quyết định một cuộc gọi của khách hàng sẽ được chuyển cho Điện thoại viên ít bận nhất hoặc Điện thoại viên vừa kết thúc một cuộc gọi trước đó hay Điện thoại viên có kỹ năng phù hợp nhất cho khách hàng này. Tính năng phân bổ cuộc gọi thông minh cũng giúp tăng tỷ lệ cuộc gọi được xử lý hiệu quả và triệt để ngay trong lần gọi đầu tiên (FCR – First Contact Resolution), nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc tích hợp với các ứng dụng quản lý khách hàng khác.
  • Phân bổ cuộc gọi dựa trên ngữ cảnh dựa vào các thông tin khách hàng như mã vùng, thói quen mua sắm, lịch sử giao dịch, mức thân thiết của khách hàng…để chuyển cuộc gọi tới nhân viên phù hợp nhất. Ví dụ: Cuộc gọi của một khách hàng rất quan trọng, đang có vấn đề với một sản phẩm cụ thể sẽ được chuyển tới chuyên gia tốt nhất với dòng sản phẩm đó trong khi cuộc gọi của một khách hàng tiềm năng sẽ được chuyển tới nhân viên bán hàng.
  • Các tính năng này chắc chắn giúp Doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả hơn với nguồn lực ít hơn do tính hiệu quả. Điều này cũng đồng nghĩa với việc điều hành một trung tâm liên lạc khách hàng với chi phí thấp hơn thông qua gia tăng hiệu quả của từng Điện thoại viên và toàn hệ thống. Đây cũng là các mệnh lệnh của các lãnh đạo doanh nghiệp: Nâng cao giá trị của mỗi tương tác với khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất, và cắt giảm chi phí.