Thuê ngoài công nghệ Call Center

Tích hợp ứng dụng Tích hợp ứng dụng

Dịch vụ tích hợp ứng dụng của Base cung cấp khả năng kết hợp và tùy biến để Trung tâm liên lạc khách hàng có thể tiếp cận các thông tin khác của doanh nghiệp. Điều này giúp người sử dụng tiếp cận nhanh chóng tới thông tin khách hàng như thông tin chung, các giao dịch mới nhất, các đơn hàng hoặc các vấn đề đang được xử lý gần nhất…giúp chuyên viên hỗ trợ khách hàng, nhân viên kinh doanh…làm việc hiệu quả, đồng thời tăng mức độ hài lòng của khách hàng.