Tích hợp hệ thống

Base là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tích hợp hệ thống giúp khách hàng triển khai hạ tầng công nghệ thông tin tối ưu nhất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của mình. Chúng tôi có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án hạ tầng công nghệ thông tin với những giải pháp dưới đây

Giải pháp mạng
Hạ tầng truyền thông hợp nhất
Trung tâm liên lạc khách hàng
Lưu trữ và bảo vệ dữ liệu
An ninh dữ liệu
Giải pháp ảo hóa desktop và máy chủ

Chức năng

Khách hàng thân thiết