Triển khai Contact Center

Bạn đang lập kế hoạch triển khai hệ thống Contact Center để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thực hiện các chiến dịch gọi ra để tiếp thị sản phẩm mới hoặc thay thế hệ thống cũ đã lạc hậu và kém hiệu quả với chi phí hợp lý? Base là đối tác tin cậy để tư vấn và triển khai giải pháp một cách hiệu quả nhất cho dù khách hàng đang ở bất kỳ hoàn cảnh nào.


 

Vì trung tâm liên lạc khách hàng (Contact Center)của bạn cần hoạt động hiệu quả và có thể là nguồn giúp gia tăng doanh số, hệ thống cần được thiết kế để hoạt động một cách hiệu quả nhất đảm bảo:

  • Các cuộc gọi được điều phối một cách thông minh tới người phù hợp nhất để vấn đề của khách hàng được giải quyết nhanh chóng, giảm thiểu cuộc gọi bị chuyển tiếp hoặc bị treo lại
  • Một số dịch vụ có thể được trả lời tự động để tiết kiệm chi phí nhân lực
  • Hệ thống báo cáo đầy đủ để đảm bảo việc điều phối nhân lực hiệu quả cũng như tinh chỉnh các luồng cuộc gọi hợp lý
  • Tích hợp với các ứng dụng và quy trình sẵn có của doanh nghiệp để nâng cao tính hiệu quả của Trung tâm liên lạc khách hàng

 

Base sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng bước quan trọng qua trình thực hiện dự án bao gồm khảo sát, thiết kế và triển khai. Đây là yếu tố quan trọng để dự án được vận hành đúng kế hoạch và đáp ứng các yêu cầu đặt ra ban đầu. Các yếu tố cần cân nhắc:

  • Mức độ nghiêm trọng của hệ thống, hệ thống có cần khả năng dư thừa dự phòng không? Có cần triển khai mô hình DR để đảm bảo họat động liên tục?
  • Hệ thống được xây dựng phân tán hay tập trung
  • Muc đích dự án là cho các yêu cầu tiếp nhận cuộc gọi hay gọi ra? Hay kết hợp cả hai?

Khách hàng thân thiết